Şanlıurfa Altıparmak & Avcı Avukatlık Ortaklığı Web Sitesi

Adres

Paşabağı Mah. 765 Sok. No:20 M.Mutlu Apt. Kat:3 No:9 Haliliye / Şanlıurfa

İLETİŞİM

Tel +90 414 312 01 01
Fax +90 414 312 03 00

HUKUKI AÇIDAN 100 SORUDA YENI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MODELI

ALTIPARMAK & AVCI

HUKUKI AÇIDAN 100 SORUDA YENI BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MODELI

Belediye mevzuatı başta olmak üzere, idare ve imar hukuku alanında çalışmaları ile tanınan M. Lamih Çelik ile, idare hukuku ile ceza hukuku alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Cüneyd Altıparmak tarafından, Yeni Büyükşehir Belediye Modelinin detaylarını ele alan bu kitap; güncel ve yalın anlatım biçimi önemsenerek hazırlanmıştır.

Bu kitapta, getirilen yeni sistemin temel özelliklerine yer verilmiştir. Bunun dışında, uygulamada geçiş sürecinde nelerin yaşanacağı konusunda öngörüler ve önerilere yer verilmiştir. Kitapta bulunan sorular, yazarların katıldığı toplantılardaki sorular ve karşılaşılan durumlar üzerinden listelenerek ele alınmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanından başlamak üzere, süreçte diğer idarelerden belediyelere geçen personele dönük hazırlanmış rehber olan bu kitabın en önemli yanı; yargı kararları ile genelgelerin yorumlanarak kitaba alınmış olmasıdır.


Ayrıca, bu kitapta şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

• Artık tek söz sahibi, Büyükşehir Belediyeleri mi olacak?
• Yeni Modelde, Büyükşehir Belediye Başkanının yetkileri fazlalaştı mı?
• Yeni Büyükşehir Meclisleri nasıl oluşacak, görevleri ve yapısı nasıl olacak?
• Büyükşehir Belediyeleri çevre düzeni planın konusunda tek yetkili mi?
• İl Özel İdareleri kapatılınca, personeli nasıl dağıtılacak?
• Kapatılan köylerin akıbeti ne olacak?
• Yeni Büyükşehirler Belediyelerine Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları hangi esaslara göre atanacak?
• Geçiş sürecinde görevli olan, Devir Tasfiye Komisyonlarının yetki sınırı nereye kadardır?
• Su, Kanalizasyon, Otopark, Ulaşım Hizmetleri nasıl düzenlenecek?
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı nedir?
• Kurulacak yeni ilçelerde, belediyeler ve merkezi teşkilatın taşra birimleri nasıl oluşturulacak?
• Devir ve Tasfiye işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
• Alan Yönetimi uygulanabilir mi?
• Mahalli idare birliklerinin akıbeti ne olacak?
• Norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelin atanmasının esasları nelerdir?
• Yeni durumda, hizmetler aksarsa ne olacak?

Konu Başlıkları

Büyükşehir Belediyeleri
İlçe Belediyeleri Mahalleler ve Köyler
Kapatılan İl Özel İdareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKB)
Belde Belediyeler, Mahalli İdare Birliklerin Durumu ve Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu (Güncel Diğer Problemler)


Satın almak için Tıklayınız